News

Słonie na Balkonie

Nasza drużyna siatkarzy już po raz kolejny wzięła udział w charytatywnym Turnieju Przedsiębiorcy.

Fundacja Słonie na Balkonie, organizator już 6. edycji turnieju, wspiera dzieci po traumatycznych przeżyciach. Zebrane podczas wydarzenia środki finansowe pomogą realizować program pomocy terapeutycznej dla dzieci, które straciły najbliższych, doświadczyły przemocy, bądź są ofiarami nieszczęśliwych wypadków.

W tym szczytnym celu firmę CERI reprezentowała drużyna siatkarzy w składzie: Karina Skura-Maćczak, Marcin Stobiecki, Konrad Lubocha, Emil Król, Łukasz Jankowski i Marcin Gałus.

Cieszymy się, że możemy pomagać!